Σχετικά με την ένταξη στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                                                                                           Μεγαλόπολη 17/7/2020 

ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ενημερώνουμε τις μητέρες που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» , για τη δωρεάν φιλοξενία των παιδιών τους στις δομές «Βρεφονηπιακός Σταθμός » και «ΚΔΑΠ» της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης , ότι η καταληκτική ημερομηνία  υποβολής των αιτήσεων είναι η 5η Αυγούστου 2020.

Η αίτηση υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ  www.eetaa.gr ή στο paidikoi.eetaa.gr ( «Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων » ).

Για όλες τις αιτούσες απαιτείται  Πράξη  Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου ( εκκαθαριστικό σημείωμα ) φορολογικού έτους 2019 ( εισοδήματα από 1/1/2019 έως 31/12/209 ).

Όλες οι αιτούσες πρέπει να γνωρίζουν το ΑΦΜ (το δικό τους και του συζύγου), το  ΑΜΚΑ (το δικό τους, του συζύγου και των παιδιών) και τους κωδικούς taxis (δικούς τους και του συζύγου).

 

Χρονοδιάγραμμα

 

  • 17/7/-5/8/2020 : Υποβολή αιτήσεων
  • 12/8/2020: Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων
  • 13-17/8/2020: Ηλεκτρονική υποβολή Ενστάσεων
  • 20/8/2020 : Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων

 Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση δε θα προβεί σε προσωπική ενημέρωση προς τις αιτούσες για τα προσωρινά και οριστικά αποτελέσματα.

Οι αιτούσες θα μπορούν να δουν το οριστικό αποτέλεσμα της αίτησής τους στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α., στις 20/8/2020. Στον οριστικό πίνακα κατάταξης , θα αναγράφονται κωδικοποιημένα τα στοιχεία του παιδιού /ών καθώς και ο κωδικοποιημένος αριθμός της Αξίας τοποθέτησης ( Voucher).

Οι αιτούσες θα θεωρείται ότι έλαβαν γνώση αυτών, με μόνη την ανάρτηση των σχετικών πινάκων εκ μέρους της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Για περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια στην υποβολή των αιτήσεων  οι  ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μεγαλόπολης (Δ/νση :Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου ) και στο τηλ. 27910-25405.

Υπενθυμίζουμε στις ενδιαφερόμενες, κατά την προσέλευσή τους στα γραφεία της Επιχείρησης , την αναγκαιότητα λήψης όλων των απαιτούμενών προληπτικών μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοιού COVID -19 για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΕΛΙΑΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο