Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων του Δήμου

Πρόσκληση ειδικής τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου, Παρασκευή 13/01/2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Μεγαλόπολη    09  –    01    –   2023 Αριθμ. Πρωτ.:   232 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ  ΠΡΟΣ Tον   κ.  Αθανάσιο Χριστογιαννόπουλο –Δήμαρχο Μεγαλόπολης Τους

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου, Ψήφισης Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2023, 29/12/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Μεγαλόπολη      23  –    12    –   2022 Αριθμ. Πρωτ.:   15.959 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ  ΠΡΟΣ Tον  κ. Αθανάσιο Χριστογιαννόπουλο – Δήμαρχο Μεγαλόπολης

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου, Πέμπτη 29/12/2022

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Μεγαλόπολη   23   –    12    –   2022 Αριθμ. Πρωτ.:   15.961 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ  ΠΡΟΣ Tον  κ. Αθανάσιο Χριστογιαννόπουλο

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου, Τετάρτη 30-11-2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Μεγαλόπολη   25   –    11    –   2022 Αριθμ. Πρωτ.:  14447 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΠΡΟΣ Tον   κ.  Αθανάσιο Χριστογιαννόπουλο – Δήμαρχο

Μετάβαση στο περιεχόμενο