Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων του Δήμου

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 11/06/2021

                                                                                                                                                                                                                                                             ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                             

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 19/5/2021

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Μεγαλόπολη      14   –    05    –   2021  Αριθμ. Πρωτ.:  5071 Σας προσκαλούμε όπως, την 19η του μήνα Μαΐου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη   και ώρα  18:30 μ.μ., προσέλθετε  σε τακτική συνεδρίαση, η οποία

Μετάβαση στο περιεχόμενο