Προσκλήσεις Συλλογικών Οργάνων του Δήμου

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαλόπολης, Τετάρτη 21-09-2022

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ   Μεγαλόπολη     15  –    09    –   2022 Αριθμ. Πρωτ.: 10825 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΠΡΟΣ Tον   κ.  Αθανάσιο Χριστογιαννόπουλο

Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου, 23/08/2022

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Μεγαλόπολη   22    –    08    –   2022 Αριθμ. Πρωτ.: 9723   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΠΡΟΣ Tον   κ.  Αθανάσιο Χριστογιαννόπουλο-

Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου, 03/08/2022 (δια περιφοράς)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Μεγαλόπολη      03    –    08    –   2022 Αριθμ. Πρωτ.:  9045 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΠΡΟΣ Tον   κ.  Αθανάσιο Χριστογιαννόπουλο-Δήμαρχο Μεγαλόπολης Τους

Μετάβαση στο περιεχόμενο