ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Πρόεδρος ΔΣ

ΔΗΜΟΣ

Αντώνιος Κυριακόπουλος
Τηλ. επικοινωνίας : 6972052847
email: pds@megalopoli.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο