ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Πρόεδρος ΔΣ

ΔΗΜΟΣ

Θεμιστοκλής Σακελλαριάδης

6977368434

sakellariades2001@yahoo.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο