ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δ.Ε.

ΔΗΜΟΣ

Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή

Η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της σχολικής επιτροπής έχει ως εξής:

1. Τρεμπέλα Ιωάννα-Πρόεδρος
2. Κυριακόπουλος Αντώνιος
3. Σιέμπος Δημήτριος
4. Μανιάτης Παναγιώτης
5. Καλογερόπουλος Θεοφάνης
6. Χίνης Βασίλειος
7. Σβερκούνος Ηλίας
8. Μαρκολιάς Γεώργιος
9. Μπούρας Θεόδωρος
10. Ηλιοπούλου Σοφία
11. Κατσούλας Ηλίας
12. Ηλιοπούλου Κωνσταντίνα
13. Κόπελα Μαρία

Γραμματειακή Υποστήριξη: κα Τζούβελη Θεώνη

  Τηλ.: 27913-60205

    E-mail: b.sxolikiepitropi@megalopoli.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο