ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΝΠΙΔ

ΔΗΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου σύμφωνα με την υπ’αρ. 8/2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  έχει ως εξής:

1. Κουμουνδούρος Χρήστος – Πρόεδρος
2. Γκρίτζαλης Ιωάννης
3. Μπουγιούκος Ιωάννης
4. Καλογερόπουλος Θεοφάνης
5. Μπάζιος Ιωάννης – Αντιπρόεδρος
6. Γεώργιος Μωρόγιαννης
7. Μαρκολιάς Γεώργιος
8. Δημοπούλου Καλλιόπη
9. Μαχαίρα Ασπασία

    Τηλ.: 27910-25405

  E-mail: dikem@megalopoli.gr  / dikem.megalopoli@gmail.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο