Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων του Δήμου

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής την 19 Ιανουαρίου 2021

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αριθμ. Πρωτ.: 367   ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                                                         ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Μετάβαση στο περιεχόμενο