Αποφάσεις Συλλογικών Οργάνων του Δήμου

Ορισμός υπαλλήλου, ως (τεχνικός) διαχειριστής του συστήματος «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων & Ελέγχων»  (ΟΠΣ-ΑΔΕ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Μεγαλόπολη  17 -08 – 2022 Αρίθ. Πρωτ.: 9568 ΑΠΟΦΑΣΗ  ΑΡΙΘ.    702    / 2022 ΘΕΜΑ : Ορισμός υπαλλήλου, ως (τεχνικός) διαχειριστής του συστήματος «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου, 18/04/2022

          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Μεγαλόπολη   14  –  04  –  2022 Αριθμ. Πρωτ.:  4068 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                                                            

Απόφαση 1/2022 Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Μεγαλόπολης 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Αριθμός Απόφασης 1/2022 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό 1/2022 της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Μεγαλόπολης  ΘΕΜΑ:  Διατύπωση γνώμης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Αποφάσεις τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου, 06/09/2021

Κατανομή πίστωσης ποσού 187.473,90€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως έβδομη τακτική επιχορήγηση έτους 2021 (Ζ΄ Κατανομή) προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών. (ΨΗ7ΙΩΛ8-Υ2Ξ) Έγκριση

Αποφάσεις έκτακτης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου, 13/07/2021

Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. 35-6162.009 με τίτλο «Καθαρισμός εκτός και εκατέρωθεν των οριογραμμών δημοτικών οδών Δ.Ε. Μεγαλόπολης». (6ΗΕΨΩΛ8-ΓΜΤ) Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους

Αποφάσεις έκτακτης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου, 5/08/2021

Περί παραχώρησης χρήσης κοινοχρήστου χώρου της κεντρικής πλατείας Κοινότητας Παραδεισίων, στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Παραδεισίων, για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων, την 14η και 16 η Αυγούστου 2021. (691ΟΩΛ8-Ν5Κ) Περί παραχώρησης χρήσης

Αποφάσεις τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου, 12/07/2021

Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. 35-6162.009 με τίτλο «Καθαρισμός εκτός και εκατέρωθεν των οριογραμμών δημοτικών οδών Δ.Ε. Μεγαλόπολης». (6ΗΕΨΩΛ8-ΓΜΤ) Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους

Αποφάσεις Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου 24ης Ιουνίου 2021

Συζήτηση – Κατάθεση απόψεων/προτάσεων επί του διαμορφωμένου κειμένου Εδαφικού Σχεδίου Δίκαιης Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ) Μεγαλόπολης. (ΩΘ8ΤΩΛ8-1ΗΕ) Συζήτηση – Κατάθεση απόψεων/προτάσεων επί του 1ου Σχεδίου Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΠΔΑΜ) 2021 –

Μετάβαση στο περιεχόμενο