ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Τηλεθέρμανση Μεγαλόπολης

ΔΗΜΟΣ

Έδρα της είναι η Δημοτική Ενότητα Μεγ/λης & το μετοχικό της κεφάλαιο κατέχουν ο Δήμος Μεγαλόπολης κατά κύριο ποσοστό και ο εκάστοτε Δήμαρχος κατά μία ονομαστική μετοχή. Διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό συμβούλιο. Αυτό αποτελείται από τους:

1. Σαφλαγιούρας Γεώργιος του Αργυρίου (Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος) 

2. Παναγιώτα Μπίζιου του Γεωργίου (Αντιπρόεδρος) 

3.  Θεόδωρος Σμυρνής,    Οικονομικός διαχειριστής

4. Ανδρέας Κουρέτας

5. Ιωάννης Κωνσταντόπουλος του Αντωνίου 

6. Αθανάσιος Κουτρής 

7. Αικατερίνη Λέφα

8. Ηλίας Λιανέρης του Νικολάου

9. Ευγενία Γαλανοπούλου του Νικολάου 

10. Νικόλαος Κορολής

11. Σοφία Αρβανίτη του Ευαγγέλου 

Πληροφορίες

Δ/νση: Παπαναστασίου 30, 3ος όροφος

Τηλ. Επικοινωνίας: 2791025400

Έδρα της είναι η Δημοτική Ενότητα Μεγ/λης & το μετοχικό της κεφάλαιο κατέχουν ο Δήμος Μεγαλόπολης κατά κύριο ποσοστό και ο εκάστοτε Δήμαρχος κατά μία ονομαστική μετοχή. Διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό συμβούλιο. Αυτό αποτελείται από τους:

1. Σαφλαγιούρας Γεώργιος (Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος) 

2. Παναγιώτα Μπίζιου του Γεωργίου (Αντιπρόεδρος) 

3. Γεώργιος Σαφλαγιούρας του Αργυρίου με αναπληρωτή του τον κ. Κότσιρα Ιωάννη του Λεωνίδα

4. Ηλίας Ανδριόπουλος του Παναγιώτη με αναπληρωτή του τον κ.Θεοφάνη Καλογερόπουλο του Ιωάννη

5. Ιωάννης Κωνσταντόπουλος του Αντωνίου με αναπληρωτή του τον κ. Παναγιώτη Μανιάτη του Δημητρίου

6. Αθανάσιος Κουτρής του Γεωργίου με αναπληρωτή του την κ. Μαρία Κωστόγιαννη του Γεωργίου

7. Γεώργιος Μπιλίσης του Αποστόλου με αναπληρωτή του την κ. Παναγιώτα Χριστοφυλλοπούλου του Νικολάου

8. Ηλίας Λιανέρης του Νικολάου

9. Ευγενία Γαλανοπούλου του Νικολάου με αναπληρώτρια της την κ.Αικατερίνη Λέφα του Αθανασίου

10. Παναγιώτα Μπίζιου του Γεωργίου με αναπληρωτή της τον κ. Αθανάσιο Μπερσή του Κωνσταντίνου

11. Σοφία Αρβανίτη του Ευαγγέλου με αναπληρώτριά της την κ. Κόντου Θεοδώρα του Αντωνίου

Πληροφορίες

Δ/νση: Παπαναστασίου 30, 3ος όροφος

Τηλ. Επικοινωνίας: 2791025400

Μετάβαση στο περιεχόμενο