Ανοικτή Πρόσκληση Υποβολής Επενδυτικών Προτάσεων και Αναπτυξιακών Σχεδίων

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                                                                              17 Ιουλίου 2020

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανοικτή Πρόσκληση

Υποβολής Επενδυτικών Προτάσεων και Αναπτυξιακών Σχεδίων

στο πλαίσιο του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης

 

Ανακοινώνεται ότι στην ιστοσελίδα της Συντονιστικής Επιτροπής του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ) (www.sdam.gr) έχει δημοσιευθεί Ανοικτή Πρόσκληση που απευθύνεται σε Ιδιωτικούς Οικονομικούς Φορείς για την υποβολή Επενδυτικών Προτάσεων και Αναπτυξιακών Σχεδίων.

Οι εν λόγω Προτάσεις και Αναπτυξιακά Σχέδια που θα τίθενται υπόψη της Συντονιστικής Επιτροπής του ΣΔΑΜ, θα είναι μη δεσμευτικού χαρακτήρα, τόσο για τους Οικονομικούς Φορείς, όσο και για τη Συντονιστική Επιτροπή και τους αρμόδιους Δημόσιους Φορείς και Όργανα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, που θα είναι εμπιστευτικού χαρακτήρα, αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση te@sdam.gr, με τη συμπλήρωση τυποποιημένου «Τεχνικού Δελτίου Πρότασης» (ΤΔΠ). Σε κάθε ΤΔΠ θα μπορούν να επισυνάπτονται έγγραφα και μελέτες, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΤΔΠ.


 

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε τo ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (ΤΔΠ) καθώς και την ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 

Eκ του Δήμου

 

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΔΑΜ
Τεχνικό Δελτίο Πρότασης

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο