ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Υπηρεσίες Περιβάλλοντος, Δόμησης και Ποιότητας Ζωής

ΔΗΜΟΣ

Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών
 • Προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών: Κρόκος Γεώργιος
  Τηλ.: 27913-60255
  E-mail: krokos@megalopoli.gr
 • Υπάλληλοι Τεχνικής Υπηρεσίας:
  Αθανασοπούλου Κων/να: τηλ. 2791360237, email: ty@megalopoli.gr
  – Σαφλαγιούρα Άννα: τηλ. 279360207, email: ty@megalopoli.gr
  – Μάρκου Μαριάννα: τηλ. 2791360203, email: markoumar@megalopoli.gr
  – Καράμπελα Δήμητρα: τηλ. 2791360225, email: dimkaramp@megalopoli.gr
  – Κουτσογιάννης Ελευθέριος: email: koutsogiannis@megalopoli.gr
Τμήμα Πολεοδομίας – Υπηρεσίες Δόμησης
 • Προϊστάμενος:  Καρύγιαννης Κων/νος
  Τηλ: 27913-60212
  email: karygiannisk@megalopoli.gr
 • Υπάλληλος: Φειδάς Κων/νος 
  τηλ: 2791360234
  emails: kfeidas@megalopoli.gr / poleodomia@megalopoli.gr
Τμήμα Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, Συντήρησης Πρασίνου, Ύδρευσης – Αποχέτευσης
 • Αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Μανιάτης Παναγιώτης 
  Τηλ: 2791023492
  email: info@megalopoli.gr
 • Υπάλληλοι: Κολίτσης Δημήτριος – Καλογεροπούλου Παναγιώτα
  τηλ: 2791024521
  e-mail: grafeio.kinhshs2@gmail.com
Υπηρεσίες Αγροτικής Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος, Διαχείριση Αδέσποτων, Εμπορικών δραστηριοτήτων και Καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Υπάλληλος: Δούβαλης Παναγιώτης – Λέφα Δήμητρα 

τηλ: 279360230/231

e-mail: pdouvalis@megalopoli.gr/lefa@megalopoli.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο