Σχετικά με την ένταξη στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για την δομή του Παιδικού Σταθμού του ΝΠΔΔ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Μεγαλόπολη   21/07/2020

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                  

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                                            

Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ                                          

 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»

                                                                                                        

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η – Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

 

Ενημερώνουμε τις μητέρες που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», για τη δωρεάν φιλοξενία των παιδιών τους στη δομή «Παιδικός Σταθμός»  του Ν.Π.Δ.Δ.  Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη Δήμου Μεγαλόπολης, ότι η καταληκτική  ημερομηνία   υποβολής των αιτήσεων είναι η 5η Αυγούστου 2020.

Η αίτηση υποβάλλεται  μόνο ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ  www.eetaa.gr   ή στο paidikoi.eetaa.gr  ( «Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων » ) .

     Για όλες τις αιτούσες απαιτείται Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου ( εκκαθαριστικό σημείωμα ) φορολογικού έτους 2019 ( εισοδήματα από 1/1/2019 έως 31/12/2019). Για τις έγγαμες και τις αιτούσες με σύμφωνο συμβίωσης απαιτείται Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου και των δύο μελών.

Όλες οι αιτούσες πρέπει να γνωρίζουν το ΑΦΜ  ( το δικό τους και του συζύγου)  , το ΑΜΚΑ ( το δικό τους , του συζύγου και των παιδιών ) και τους κωδικούς taxis ( δικούς τους και του συζύγου) .

 Χρονοδιάγραμμα

  • 17/7/2020 έως 5/8/2020  : Υποβολή αιτήσεων
  • 12/8/2020:    Ανακοίνωση  Προσωρινών Αποτελεσμάτων
  • 13  έως  17/8/2020: Ηλεκτρονική υποβολή Ενστάσεων
  • 20/8/2020 : Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων

 Το Νομικό Πρόσωπο δε θα προβεί σε προσωπική ενημέρωση προς τις αιτούσες  για τα προσωρινά και οριστικά αποτελέσματα.

    Οι αιτούσες θα μπορούν να δουν το οριστικό αποτέλεσμα της αίτησής τους στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α., στις 20/8/2020. Στον οριστικό πίνακα κατάταξης , θα αναγράφονται κωδικοποιημένα τα στοιχεία του παιδιού /ών καθώς και ο κωδικοποιημένος αριθμός της Αξίας τοποθέτησης ( Voucher) .

Οι αιτούσες θα θεωρείται ότι έλαβαν γνώση αυτών , με μόνη την ανάρτηση των σχετικών πινάκων εκ μέρους της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

    

      Για   περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια στην   υποβολή  των αιτήσεων οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Νομικού Προσώπου  (Δ/νση :Παπαναστασίου 30  ) και στα τηλ. :  2791360312 και 279136300.

      Υπενθυμίζουμε στις ενδιαφερόμενες, ότι η προσέλευσή τους στο γραφείο του Νομικού Προσώπου γίνεται μόνο κατόπιν ραντεβού και με την λήψη όλων των απαιτούμενων προληπτικών μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού COVID -19   για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

                       

Ο Πρόεδρος

                                                                                      

 Κυριακόπουλος  Αντώνιος

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο