ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Σχολική Επιτροπή Μονάδων Π.Ε.

ΔΗΜΟΣ

Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή

Η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της α’/θμιας σχολικής επιτροπής, κατόπιν της υπ’αρ. 10/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

 1. Αγγελόπουλος Θεόδωρος – Πρόεδρος
 2. Κυριακόπουλος Αντώνιος
 3. Σιέμπος Δημήτριος
 4. Καλογερόπουλος Θεοφάνης
 5. Μπελιάς Νικόλαος
 6. Τζιούβελης Νικήτας
 7. Μαρκολιάς Γεώργιος
 8. Νικητόπουλος Παναγιώτης
 9. Μπελόκα Αικατερίνη
 10. Μασούρας Ηλίας
 11. Θεοδωροπούλου Κων/να
 12. Μπελιάς Δημήτριος
 13. Κόπελα Μαρία
  Γραμματειακή Υποστήριξη: κα Τζούβελη Θεώνη

  Τηλ.: 27913-60205

    E-mail: a.sxolikiepitropi@megalopoli.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο