ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Σχολική Επιτροπή Μονάδων Π.Ε.

ΔΗΜΟΣ

Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή

Η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της σχολικής επιτροπής έχει ως εξής:

1. Κυριακόπουλος Αντώνιος Πρόεδρος
2. Σιέμπος Δημήτριος
3. Καλογερόπουλος Θεοφάνης
4. Μπελιάς Νικόλαος
5. Τζιούβελης Νικήτας
6. Μαρκολιάς Γεώργιος
7. Νικητόπουλος Παναγιώτης
8. Μπελόκα Αικατερίνη
9. Μασούρας Ηλίας
10. Θεοδωροπούλου Κων/να
11. Μπελιάς Δημήτριος
12. Λέφα Αικατερίνη
13. Κόπελα Μαρία
Γραμματειακή Υποστήριξη: κα Τζούβελη Θεώνη

  Τηλ.: 27913-60205

    E-mail: a.sxolikiepitropi@megalopoli.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο