ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

ΔΗΜΟΣ

Μέλη Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

  1. Χριστογιαννόπουλος Αθανάσιος – Πρόεδρος
  2. Μανιάτης Παναγιώτης
  3. Σιέμπος Δημήτριος
  4. Μπελιάς Νικόλαος
  5. Γιώτης Δημήτριος
  6. Κακκαβάς Πολύβιος
  7. Μαρκολιάς Γεώργιος
    Γραμματειακή Υποστήριξη: κα Λέφα Δήμητρα, τηλ: 2791360231
Μετάβαση στο περιεχόμενο