ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Οικονομική Επιτροπή

ΔΗΜΟΣ

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

  1. Χριστογιαννόπουλος Αθανάσιος – Πρόεδρος
  2. Δημήτριος Σιέμπος
  3. Θεοφάνης Καλογερόπουλος (Αντιπρόεδρος)
  4. Παναγιώτης Μανιάτης
  5. Ηλίας Κουρής
  6. Βασίλειος Κουρουνιώτης
  7. Βασίλειος Χίνης
    Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής: κα. Τζούβελη Θεώνη, τηλ. 2791360205
Μετάβαση στο περιεχόμενο