ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Εκτελεστική Επιτροπή

ΔΗΜΟΣ

Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής

  1. Αθανάσιος Χριστογιαννόπουλος – Πρόεδρος
  2. Θεμιστοκλής Σακελλαριάδης
  3. Θεοφάνης Καλογερόπουλος
  4. Παναγιώτης Μανιάτης
  5. Δημήτριος Σιέμπος
  6. Ιωάννης Μπουγιούκος
    Γραμματειακή Υποστήριξη: κα Αθανασία Κούτσουρα, τηλ: 2791360206
Μετάβαση στο περιεχόμενο