ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΝΠΔΔ

ΔΗΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου έχει ως εξής:

1. Γκιουμές Ιωάννης – Πρόεδρος
2. Σιέμπος Δημήτριος 
3. Καλογερόπουλος Θεοφάνης – Αντιπρόεδρος
4. Κυριακόπουλος Αντώνιος 
5. Αθανασόπουλος Σταύρος

6. Παναγουλοπούλου Ευαγγελία

7. Γαλανοπούλου Ευγενία

8 . Μανιάτη Αντωνία

9. Τσίρη Χριστίνα

    Τηλ.: 27913-60300 / 27913-60310

    E-mail: kpa@megalopoli.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο