ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΝΠΔΔ

ΔΗΜΟΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου έχει ως εξής:

1. Κυριακόπουλος Αντώνιος – Πρόεδρος
2. Σιέμπος Δημήτριος 
3. Καλογερόπουλος Θεοφάνης
4. Αθανασόπουλος Σταύρος
5. Παναγουλοπούλου Ευαγγελία
6. Γαλανοπούλου Ευγενία
7. Μανιάτη Αντωνία
8 . Ρούντου Χρυσούλα
9. Τσίρη Χριστίνα

    Τηλ.: 27913-60300 / 27913-60310

    E-mail: kpa@megalopoli.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο