ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

ΔΗΜΟΣ

Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

Τρεμπέλα Βασιλική

τηλ: 2791360215

email: trebela@megalopoli.gr 

 
Υπηρεσία Λογιστηρίου
 • Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών: Τρεμπέλα Βασιλική
  Τηλ.: 27913-60215
  E-mail: trebela@megalopoli.gr
 • Υπάλληλοι Λογιστηρίου:
  Δρούλιας Κων/νος – Χριστοπούλου Κων/να
  τηλ: 2791360238/240
  email: press@megalopoli.gr/k_xristopoulou@megalopoli.gr
Τμήμα Προμηθειών
 • Προϊσταμένη:  Βασιλόγιαννη Ιωάννα
  Τηλ: 27913-60222
  email: logistirio@megalopoli.gr
 • Υπάλληλος: Γεωργούλα Αικατερίνη 
  τηλ: 2791360233
  email: georgoulak@megalopoli.gr
Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας, Ταμείου, Υπηρεσία ΤΑΠ, Πληρωμές
 • Προϊσταμένη: Καραχάλιου Κυριακούλα
  Τηλ: 2791360210
  email: esoda@megalopoli.gr
 • Υπηρεσίες Εσόδων – Πληρωμών
  Υπάλληλοι: Μανίκα Αθανασία – Πίσπα Γεωργία – Θεοφανοπούλου Στυλιανή 
  τηλ: 2791360216/222
  e-mail: esoda1@megalopoli.gr/gpispa@megalopoli.gr/stela@megalopoli.gr
 • Υπηρεσίες Ταμείου – Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)
  Υπάλληλοι: Ανδριανοπούλου Πετρούλα – Καραλή Καλλιόπη 
  τηλ: 2791360208/212
  e-mail: tameio@megalopoli.gr/tap@megalopoli.gr
Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας, Ταμείου, Υπηρεσία ΤΑΠ, Πληρωμές
 • Προϊσταμένη: Καραχάλιου Κυριακούλα
  Τηλ: 2791360210
  email: esoda@megalopoli.gr
 • Υπηρεσίες Εσόδων – Πληρωμών
  Υπάλληλοι: Μανίκα Αθανασία – Πίσπα Γεωργία – Θεοφανοπούλου Στυλιανή 
  τηλ: 2791360216/222
  e-mail: esoda1@megalopoli.gr/gpispa@megalopoli.gr/stela@megalopoli.gr
 • Υπηρεσίες Ταμείου – Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)
  Υπάλληλοι: Ανδριανοπούλου Πετρούλα – Καραλή Καλλιόπη 
  τηλ: 2791360208/212
  e-mail: tameio@megalopoli.gr/tap@megalopoli.gr
Μετάβαση στο περιεχόμενο