ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Κληροδοτήματα

ΔΗΜΟΣ

  • ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ “ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΔΑ”
  • ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ “Γ.Δ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ”
  • ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ “ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.Π.ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ”
  • ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ “ΧΙΛΔΕΓΑΡΔ ΧΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑ ΖΕΡΒΑ”
  • ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ “ΑΓΓΕΛΟΥ ΒΛΑΧΟΥ”
  • ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ “ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ”

Γραμματειακή Υποστήριξη: κα Αθανασία Κούτσουρα τηλ: 279136-0206

e-mail:  klirodotimata@megalopoli.gr

Ανακοινώσεις Κληροδοτημάτων

Μετάβαση στο περιεχόμενο