Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημ. Συμβουλίου 07-12-2015

Μεγαλόπολη 03 – 12 – 2015

Αριθμ. Πρωτ.: 21002

Σας προσκαλούμε όπως, την του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Επιβολή ειδικού τέλους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 25 του Ν. 1828/89 σε βάρος της ΔΕΗ Α.Ε. για το οικ. έτος 2016.

2. Διάθεση πίστωσης – Διοργάνωση εκδηλώσεων κατά τον εορτασμό των Χριστουγέννων.

3. Διάθεση πίστωσης – Συμμετοχή του Δήμου Μεγαλόπολης στη διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αρκαδίας με θεματικό άξονα «Τα Δικαιώματα του Ανθρώπου» – Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2015.

4. Ορισμός αρμόδιου ελεγκτικού οργάνου για τη διενέργεια ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων που λειτουργούν εντός των ορίων των διοικητικών ορίων Δήμου Μεγαλόπολης.

5. Εξέταση των ενστάσεων κατά της προκήρυξης του ηλεκτρονικού διεθνή ανοιχτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός ) στο Δήμο Μεγαλόπολης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΙΝΗΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο