Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 30-11-2015

Μεγαλόπολη 30 – 11 – 2015

Αριθμ. Πρωτ.: 20698

Σας προσκαλούμε όπως, την 30η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε έκτακτη συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. ΄Εγκριση Παραδοτέων του χρηματοδοτούμενου έργου «Απομακρυσμένη Βοήθεια Ηλικιωμένων και Ανάπτυξη Ενιαίου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης» του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση».

2. ΄Εγκριση Οριστικής Παραλαβής του ΄Εργου «Απομακρυσμένη Βοήθεια Ηλικιωμένων και Ανάπτυξη Ενιαίου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης» του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Κρίνεται κατεπείγουσα η συζήτηση των θεμάτων και η άμεση λήψη σχετικών αποφάσεων σε έκτακτη συνεδρίαση, για την έγκριση των από 21-09-2015 Παραδοτέων και την οριστική παραλαβή του έργου «Απομακρυσμένη Βοήθεια Ηλικιωμένων και Ανάπτυξη Ενιαίου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης» για τη χρηματοδότησή του στα πλαίσια του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΙΝΗΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο