Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου, 23/08/2022
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Μεγαλόπολη   22        08       2022
Αριθμ. Πρωτ.: 9723

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

Tον   κ.  Αθανάσιο Χριστογιαννόπουλο- Δήμαρχο Μεγαλόπολης

Τους Δημοτικούς  Συμβούλους- Δήμου Μεγαλόπολης.

Τον Πρόεδρο Κοινότητας Μεγαλόπολης

Τους κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων

Σας προσκαλούμε όπως, την 23η του μήνα Αυγούστου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη  και ώρα  16:00 μ.μ., προσέλθετε  σε έκτακτη συνεδρίαση,   η οποία θα γίνει δια ζώσης, προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση, για το παρακάτω θέμα:

  1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2022 για τη δημιουργία νέων Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ:  30-7413.003/ «Σύνταξη της μελέτης  με τίτλο ¨Μελέτη κατασκευής μονοπατιών και οριοθέτησης στον ποταμό Αλφειό, στη Δ.Ε. Γόρτυνος του Δήμου Μεγαλόπολης¨» και Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ: 30-7413.004/«Σύνταξη της μελέτης με τίτλο ¨Μελέτη κατασκευής μονοπατιών και οριοθέτησης στον ποταμό Λούσιο, στη Δ.Ε. Γόρτυνος του Δήμου Μεγαλόπολης¨».

Κρίνεται κατεπείγουσα η συζήτηση του θέματος, λόγω του κατεπείγοντος, κατόπιν των τοποθετήσεων των παρατάξεων αναφορικά με τη σύνταξη των μελετών, κατά τη συζήτηση του ως άνω θέματος στην δια περιφοράς τακτική Συνεδρίαση της 18ης/8/2022, μετά την αναζήτηση σχετικών στοιχείων.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ

Αντώνιος Κυριακόπουλος

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο