Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου, 18/08/2022
   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

Μεγαλόπολη   12        08       2022
Αριθμ. Πρωτ.: 9492

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

      1. Tον   κ.  Αθανάσιο Χριστογιαννόπουλο – Δήμαρχο Μεγαλόπολης
      2. Τους Δημοτικούς  Συμβούλους Δήμου Μεγαλόπολης.
      3. Τον Πρόεδρο Κοινότητας Μεγαλόπολης
      4. Τους κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων-(όπως πίνακας αποδεκτών)  

Σας προσκαλούμε όπως, την 18η του μήνα Αυγούστου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας  Πέμπτη  και ώρα  15:00 μ.μ., προσέλθετε  σε τακτική συνεδρίαση  η οποία θα γίνει δια περιφοράς, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις, για τα παρακάτω θέματα:

 1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2022 για τη δημιουργία νέων Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ:  30-7413.003/ «Σύνταξη της μελέτης  με τίτλο ¨Μελέτη κατασκευής μονοπατιών και οριοθέτησης στον ποταμό Αλφειό, στη Δ.Ε. Γόρτυνος του Δήμου Μεγαλόπολης¨» και Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ: 30-7413.004/«Σύνταξη της μελέτης με τίτλο ¨Μελέτη κατασκευής μονοπατιών και οριοθέτησης στον ποταμό Λούσιο, στη Δ.Ε. Γόρτυνος του Δήμου Μεγαλόπολης¨».
 1. Περί δωρεάν παραχώρησης χρήσης του δημοτικού κτιρίου – πρώην Δημοτικού Σχολείου και περιβάλλοντα κοινοχρήστου χώρου αυτού της Κοινότητας Κοτυλίου, για τη διοργάνωση κοινωνικής εκδήλωσης  στις 3 Σεπτεμβρίου 2022.

Οι σχετικές διαδικασίες λαμβάνουν χώρα δια περιφοράς,  κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α΄), όπως έχουν ισχύ.

 • Χρόνος Έναρξης Συνεδρίασης: 15:00 – Χρόνος Λήξης Συνεδρίασης: 15:30 

–  Τρόπος και διαδικασία Διεξαγωγής Συνεδρίασης: Κάθε Δημοτικός Σύμβουλος χωριστά καλείται να τοποθετηθεί και να ψηφίσει για κάθε θέμα με e-mail, το οποίο θα αποσταλεί στο E-mail: ds@megalopoli.gr, ή με sms μέσω κινητού τηλεφώνου, το οποίο θα αποσταλεί στο κινητό τηλέφωνο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου (6972052847), εντός του καθορισμένου χρόνου διεξαγωγής της Συνεδρίασης.

Σημειωτέον ότι, τόσο στο e-mail όσο και το sms, θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο κάθε Δημοτικού Συμβούλου.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Αντώνιος Κυριακόπουλος

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο