Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 10-11-2016

Μεγαλόπολη 09 – 11 – 2016

Αριθμ. Πρωτ.: 16178

Σας προσκαλούμε όπως, την 10η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 17:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε έκτακτη συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Διάθεση πίστωσης – Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του προγράμματος προληπτικού ιατρικού/οδοντιατρικού ελέγχου στους μαθητές των σχολείων της πόλης από το «Χαμόγελο του Παιδιού» – Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ. 11δ του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α΄).

2. Διάθεση πίστωσης – Συμμετοχή του Δήμου στην τελετή Απονομής Διαμνημόνευσης Αστέρα Αξίας & Τιμής από το ΥΠΕΘΑ προς τιμήν του Σμηνία (Ι) Γρηγορίου Βαλκανά, στις 18/11/2016 – Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλής Προμηθειών & Παραλαβής Υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ. 11β & παρ. 11δ του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α΄).

3. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2016 για την ενίσχυση υφιστάμενου Κ.Α. των εσόδων για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και την καταβολή δαπανών επιμόρφωσης του προσωπικού. Κρίνεται κατεπείγουσα η συζήτηση των τριών (3) θεμάτων σε έκτακτη συνεδρίαση, για την άμεση προώθησή τους και την κάλυψη επειγουσών αναγκών του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΙΝΗΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο