ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΚΤΑΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

H Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τριακοσίων ενός (301) ατόμων διάρκειας οκτώ (8) μηνών, στην Κεντρική Υπηρεσία και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Στατιστικής (ΠΥΣ) της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), για τις ανάγκες των Γενικών Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού – Κατοικιών έτους 2021.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 23.05.2021

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 1.06.2021

Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου Διάρκειας 8 μηνών, για τις ανάγκες των Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών έτους 2021.

 

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο