Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση τετράμηνης διάρκειας, ειδικότητας ΥΕ Δασοφυλάκων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Μεγαλόπολης (Δ/νση: Σταθοπούλου & Π. Κεφάλα 10, τηλ: 2791360215,261) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Μπούρα Ουρανία (Γραφείο Πρωτοκόλλου) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών (από 27/05/2021 έως 02/06/2021) από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου.

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε την  ανακοίνωση πρόσληψης

Ανακοίνωση Πρόσληψης ΥΕ Δασοφυλάκων 4μηνης απασχόλησης

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο