Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση τετράμηνης διάρκειας, ειδικότητας ΥΕ Δασοφυλάκων

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Δήμου Μεγαλόπολης (Δ/νση: Σταθοπούλου & Π. Κεφάλα 10, τηλ: 2791360215,261) και αρμόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Μπούρα Ουρανία (Γραφείο Πρωτοκόλλου) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών (από 27/05/2021 έως 02/06/2021) από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου.

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε την  ανακοίνωση πρόσληψης

Ανακοίνωση Πρόσληψης ΥΕ Δασοφυλάκων 4μηνης απασχόλησης

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο