Έναρξη Διαδικασίας Απομάκρυνσης Εγκαταλειμμένων Οχημάτων

Στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου λειτουργεί Γραφείο για την περισυλλογή εγκαταλειμμένων οχημάτων.

Η υπηρεσία μας στα πλαίσια της εφαρμογής του άρθρου 9 του Π.Δτος 116/04 (ΦΕΚ 81/05-03-2004 Α΄Τεύχος) προέβη στον εντοπισμό εγκαταλειμμένων οχημάτων στην Μεγαλόπολη, τα κατέγραψε, τα φωτογράφησε και επικολλήθηκαν ειδικά υπηρεσιακά αυτοκόλλητα έγγραφα σε εμφανές σημείο του προς ειδοποίηση κατόχου του, ώστε αυτός να το απομακρύνει σε διάστημα 45 ημερών από την ειδοποίηση.

Ενημερώνουμε όλους τους συμπολίτες μας ότι έχει παρέλθει η διορία που είχε δοθεί και από την Δευτέρα 11 Μαΐου 2015 οι υπηρεσίες μας μαζί με την συνεργαζόμενη εταιρία ΠΕΛΑΝ Α.Ε. θα προβούν στην απομάκρυνση των οχημάτων που έχουν καταγραφεί.

Οι δημότες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι υποχρεωμένοι να παραδίδουν οι ίδιοι τα αυτοκίνητα τους στις εταιρίες που έχουν ορισθεί ως σύστημα διαχείρισης ή να τα παραδίδουν στην Υπηρεσία Εγκαταλειμμένων Οχημάτων του Δήμου.

Επίσης σας αναφέρουμε ότι πολλοί συμπολίτες έχουν αφαιρέσει τα ειδικά αυτοκόλλητα αλλά οι υπηρεσίες μας έχουν κάνει λεπτομερή καταγραφή και φωτογράφηση των εγκαταλειμμένων οχημάτων.

 Πληροφορίες: Γραφείο Κίνησης. τηλ: 2791023492

 

 

Ο Αντιδήμαρχος 

Ιωάννης Μπάζιος

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο