Μέτρα για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πυρκαγιών

Εν όψει της αντιπυρικής περιόδου από 1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου και σύμφωνα με την υπ. αρ. 4/2012 (ΦΕΚ 1346/25-4-2012 Τεύχος Β’) Πυροσβεστική Διάταξη, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας,  ενημερώνει τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων  χώρων του Δήμου Μεγαλόπολης , ότι πρέπει να προβαίνουν στην αποψίλωση και  απομάκρυνση των ξερών χόρτων καθώς και στην απομάκρυνση τυχόν άλλων  εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών και αντικειμένων με ίδια μέσα, καθ’ όλη τη  διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας  επέκτασής της.

 Βάσει του Ν. 3852/2010 αρθ. 94 παρ.26 σε περίπτωση μη συμμόρφωσης επιβάλλεται διοικητικό  πρόστιμο ύψους 0,50 € το τετραγωνικό μέτρο και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του αρ. 433  του Ποινικού κώδικα. Σε περίπτωση που οι ιδιοκτήτες δεν φροντίσουν να καθαρίσουν τα οικόπεδα τους , ο Δήμος  Μεγαλόπολης μπορέι να προβεί με δικά του μέσα στον καθαρισμό των οικοπέδων και στον  καταλογισμό της δαπάνης καθαρισμού τους στους ιδιοκτήτες.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όλους τους υπόχρεους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές  οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων του Δήμου Μεγαλόπολης, να ανταποκριθούν άμεσα στην  υποχρέωση καθαρισμού των οικοπέδων τους, διότι η πρόληψη των πυρκαγιών είναι καθήκον όλων μας.  Ο Δήμος προσβλέπει στη συνεργασία των Δημοτών του για την προστασία του Περιβάλλοντος, της  Δημοτικής και ιδιωτικής περιουσίας, αλλά και για την ασφάλεια και την υγεία όλων μας.  

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας

Ιωάννης Π. Μπάζιος

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο