Παράταση Προθεσμίας ένταξης στο Μητρώο Απόρων έως στις 25-05-2015

Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

 & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                                                                                                           

 

Το Ν.Π.Δ.Δ ενημερώνει ότι συνεχίζεται η καταγραφή των δημοτών μας που βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία ή που αντιμετωπίζουν προβλήματα οποιασδήποτε μορφής ( πχ. υγείας, κοινωνικά κ.α.) μέσω της δημιουργίας του Μητρώου Απόρων του Δήμου μας και καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης να καταθέσουν την αίτησή τους στο γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ.

Διευκρινίζεται ότι όσοι έχουν ενταχτεί στο Μητρώο Απόρων έως τις 06/05/2015 και όσοι συμμετείχαν στην δωρεάν διανομή οπωροκηπευτικών του Δεκεμβρίου (πορτοκάλια) μπορούν να ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα δωρεάν διανομής αποσυρόμενων οπωροκηπευτικών προϊόντων που αναμένεται να υλοποιηθεί σύντομα , μόνο με την επικαιροποίηση της αίτησής τους στο γραφείο του Ν.Π.Δ.Δ

Οι νέοι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει μαζί με την αίτησή τους να προσκομίσουν έως τις 25/05/2015 τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση.

2. Αντίγραφο αποδεικτικού στοιχείων ταυτότητας ή άδεια παραμονής σε ισχύ (μόνο για τους αλλοδαπούς Τρίτων Χωρών)

3. Εκκαθαριστικό σημείωμα έτους 2014

4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

5. Στην περίπτωση αναπηρίας 67% και άνω, φωτοαντίγραφο Πιστοποίησης της αναπηρίας από το Κ.Ε.Π.Α που να αποδεικνύει το ποσοστό.

Τα εισοδηματικά κριτήρια για να είναι κάποιος δικαιούχος για το πρόγραμμα δωρεάν αποσυρόμενων οπωροκηπευτικών προϊόντων είναι:

1. Για το άπορο άτομο, το ατομικό εισόδημα μέχρι και 7.200 €.

2. Για την άπορη οικογένεια, το οικογενειακό εισόδημα, ως ακολούθως:

I. Για οικογένεια με 2 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος ή αιτών/ούσα και ένα προστατευόμενο μέλος): μέχρι και 10.700 €.

II. Για οικογένεια με 3 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος μ΄ ένα προστατευόμενο μέλος ή αιτών/ούσα και δυο προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 11.520 €.

III. Για οικογένεια με 4 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύζυγος με δυο προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τρία προστατευόμενα μέλη):μέχρι και 14.400 €.

IV. Για οικογένεια με 5 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύζυγος με τρία προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τέσσερα προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 17.280 €.

V. Για κάθε ένα προστατευόμενο μέλος, πέραν των 3, το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880 €.

3. Στην περίπτωση άπορου ατόμου, που έχει αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 3.600 €.

Πληροφορίες: 2791360300

κος Γιαννόπουλος Σωτήρης

κα Τζιούβελη Σοφία

 

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

Δούκουρης Ανδρέας

 

 

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο