Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής, Τρίτη 29/3/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     

       ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                 Αριθμ. Πρωτ.: 3214

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

              

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 Σας παρακαλούμε όπως την 29η του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13.00 προσέλθετε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση Απολογισμού Δήμου Μεγαλόπολης οικονομικού έτους 2019.
 2. Έγκριση Απολογισμού Δήμου Μεγαλόπολης οικονομικού έτους 2020.
 3. Έγκριση – αποδοχή μελέτης έργου, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, καθορισμός όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Ο.Ε.Κ. Κοινότητας Λεονταρίου Δήμου Μεγαλόπολης», προϋπολογισμού 578.000,00 €.
 4. Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Δ.Ε. Μεγαλόπολης».
 5. Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Δ.Ε. Γόρτυνος».
 6. Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Δ.Ε. Φαλαισίας».
 7. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 7.316,00 € στον Κ.Α.Ε. 10-6266 με τίτλο: «Υπηρεσίες συντήρησης Λογισμικού» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
 8. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.785,60 € στον Κ.Α.Ε. 10-6613  με τίτλο  «Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022
 9. Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 12.603,00 € από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του ΥΠ.ΕΣ. για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) – Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2022.
 10. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Ενίσχυση του: ΚΑ 20-6211/«Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας»).
 11. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ: 60-7413.001 με τίτλο:  «Σύνταξη μελετών και προμήθεια μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μεγαλόπολης (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ: Απ.Υπ.24487/2020: 35.975,61€»).
 12. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Δημιουργία νέου ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ: 30-6644 με τίτλο:  «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες (ΕΠΕΙΓ. ΑΝΑΓΚΕΣ_ΣΥΜΒΑΣΗ: Α.Π.2480/09-03-2022»)

Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.

Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής.

  

Μεγαλόπολη 24 – 03 – 2022

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο