Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής, Τρίτη 22/03/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      

     ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                        Αριθμ. Πρωτ.: 2930

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

         

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

Σας παρακαλούμε όπως την 22α του μηνός Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13.00 προσέλθετε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Τακτική Συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

  1. Παραλαβή εγκεκριμένης μελέτης με τίτλο: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΑΝΑΒΡΥΤΟΥ ΚΑΙ Τ.Κ. ΧΡΑΝΩΝ».
  2. Περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 44 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν, μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Μεγαλόπολης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την Πράξη «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ Ο.Ε.Κ. ΚΑΙ ΨΑΘΙ Δ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ».
  3. Περί έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 44 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν, μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Μεγαλόπολης, για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ ΤΩΝ Τ.Κ. ΧΡΑΝΩΝ, ΧΡΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ».
  4. Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Αναπλάσεις – συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Μεγαλόπολης».
  5. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 3.019,40 € στον Κ.Α.Ε. 25-7336.016 με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
  6. Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης για τον μήνα Φεβρουάριο του έτους 2022.
  7. Σχέδιο αναμόρφωσης προϋπολογισμού (Ενίσχυση  ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ: 1319.001/«ΕΑΠ» – Ενίσχυση ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ: 63-7336.001/« ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ε.Ε.Λ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ»).

Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.

Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής.

 Μεγαλόπολη 18 – 03 – 2022 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο