Υπογράφηκε η Σύμβαση ανάθεσης κατασκευής του έργου «AΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΟΜΑ ΚΑΛΑΜΩΝ, ΜΑΡΑΘΟΥΣΑΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ Ε.Ρ.Σ. Δ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ “Υπογράφηκε η Σύμβαση ανάθεσης κατασκευής του έργου «AΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΟΜΑ ΚΑΛΑΜΩΝ, ΜΑΡΑΘΟΥΣΑΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ Ε.Ρ.Σ. Δ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ», στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης Πράξης «AΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΟΜΑ ΚΑΛΑΜΩΝ, ΜΑΡΑΘΟΥΣΑΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ Ε.Ρ.Σ. Δ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» με κωδικό MIS 448229, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Δυτικής Ελλάδας- Πελοποννήσου- Ιονίων Νήσων”, συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Μετά τον έλεγχο της διαδικασίας από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της ΕΠ.ΔΕΠΙΝ και το πράσινο φώς από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρο Τατούλη, υπογράφηκε σήμερα, 10-04-2014, στο Δημαρχιακό κατάστημα Μεγαλόπολης, οδός Π. Κεφαλά και Σταθοπούλου, η Σύμβαση Κατασκευής του έργου «AΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΟΜΑ ΚΑΛΑΜΩΝ, ΜΑΡΑΘΟΥΣΑΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ Ε.Ρ.Σ. Δ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» μεταξύ του Δημάρχου Μεγαλόπολης κ. Παναγιώτη Μπούρα, του Διευθύνοντα Συμβούλου της Αναπτυξιακής Πάρνωνα. Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ κ. Μαρίνη Μπερέτσου και του αναδόχου Χαράλαμπου Σπυριδάκου του Σταύρου Ε.Δ.Ε. Το έργο που υλοποιείται αφορά στην κατασκευή του νέου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης των οικισμών ΜΟΜΑ Καλαμών, Μαραθούσας και στην επέκταση του δικτύου ύδρευσης εντός Ε.Ρ.Σ. του Δήμου Μεγαλόπολης, συνολικού μήκους 13.000 μέτρων . Το νέο δίκτυο ύδρευσης θα χρησιμοποιείται για την κάλυψη των υδρευτικών αναγκών των κατοίκων των οικισμών και θα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες πυρόσβεσής τους. Επιπλέον, θα καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες των οικισμών τόσο στην παρούσα φάση όσο και για τα επόμενα χρόνια και θα αντικατασταθεί το πεπαλαιωμένο υφιστάμενο δίκτυο. Εκ του Δήμου

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο