ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Μ. ΤΡΙΤΗ 15 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Σας προσκαλούμε όπως, την 15η του μήνα Απριλίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Μεγάλη Τρίτη και ώρα 3.30 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: 1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 179.273,21 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως τρίτη τακτική επιχορήγηση έτους 2014, μηνός Απριλίου (Δ΄ κατανομή έτους 2014). 2. Αποδοχή πίστωσης ποσού 2.101,55 € από πιστώσεις του Υπουργείου Εσωτερικών από Πρόστιμα ΚΟΚ από 03/01/2014 έως και 03/03/2014. 3. Αποδοχή πίστωσης ποσού 25.218,69 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων του Υπουργείου Εσωτερικών (Κ.Α.Π.), για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου και τη δαπάνη για σχολικό τροχονόμο Α΄ Εξαμήνου 2014. 4. Περί της αίτησης του κ. Δημητρίου Ζώγα του Νικολάου σχετικά με την ενίσχυση πυρόπληκτου στάβλου του. 5. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με δίμηνη απασχόληση για την αντιμετώπιση εποχικών πρόσκαιρων και κατεπειγουσών αναγκών του Δήμου Μεγαλόπολης. 6. Υποστήριξη των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων στα πλαίσια του Προγράμματος ΤΟΠΕΚΟ. 7. ΄Εγκριση δαπάνης – Διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση εκδήλωσης στην Τ.Κ. Δυρραχίου προς τιμή του Δυρραχίτη ΄Ηρωα της Ελληνικής Επανάστασης Στρατηγού Παναγιώτη Κεφάλα. 8. ΄Εγκριση δαπάνης – Διάθεση πίστωσης για τον εορτασμό της επετείου της 1ης Νικηφόρου μάχης της Ελληνικής Επανάστασης στις 27-03-1821 στα ¨Στενά¨ της Τ.Κ. Καρίταινας του Δήμου Μεγαλόπολης. 9. ΄Εγκριση δαπάνης – Διάθεση πίστωσης για τον εορτασμό του Πολιούχου της Τ.Κ. Καρίταινας Αγ. Αθανασίου Αρχιεπισκόπου Χριστιανουπόλεως. 10. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2014 και τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014 για την καταβολή δαπάνης καταβληθεισών κρατήσεων και τόκων υπερημερίας του έργου «Βελτίωση Οδοποιίας – Ασφαλτόστρωση από Οικισμό Παλαιοκάστρου προς Μυκηναϊκό Νεκροταφείο». 11. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μεγαλόπολης, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της «¨Αναπτυξιακής Πάρνωνα¨ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ», για την υλοποίηση της Πράξης του Δήμου Μεγαλόπολης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕΛ Τ.Κ. ΛΕΟΝΤΑΡΙΟΥ». 12. Περί τρόπου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή Παλαιοντολογικού Πάρκου και Εκθεσιακών Χώρων στο ΄Ισωμα Καρυών». 13. Διενέργεια διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση – αυτοματοποίηση συστημάτων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων (οδοφωτισμός) στο Δήμο Μεγαλόπολης». 14. ΄Εγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (1ος Α.Π.Ε.) του έργου «Διευθέτηση ομβρίων υδάτων Τ.Κ. Θωκνίας». 15. ΄Εγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (2ος Α.Π.Ε.) του έργου «Επέκταση αποχετευτικού Τ.Δ. Μεγαλόπολης». 16. ΄Εγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Εργασίες Βελτίωσης και Κατασκευή Ηλεκτροφωτισμού της Εισόδου Δήμου Μεγαλόπολης επί της Επαρχιακής Οδού Μεγαλόπολης – Περιβολίων». 17. ΄Εγκριση διενέργειας της προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού για τη διαχείριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, τη διαχείριση των έργων (Τεχνικού Προγράμματος), καθώς και τη διαχείριση Κοιμητηρίων – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας. 18. ΄Εγκριση διενέργειας της προμήθειας ανταλλακτικών επισκευής και συντήρησης οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ για την παραλαβή της προμήθειας. 19. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας για την εξυπηρέτηση του Δημοτικού Φωτισμού στην Τ.Κ. Γιανναίων οικία Μπαλίκου Σωτ. 20. Επί της Τεχνικής ΄Εκθεσης Πραγματογνωμοσύνης σχετικά με καταπάτηση ή μη, δημοτικών δρόμων Τ.Κ. Λυκόσουρας και Σουλαρίου. 21. Ανανέωση συνδρομής στην εταιρεία παροχής ηλεκτρονικών νομικών πληροφοριών ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ για το έτος 2014. Διαγραφή χρεών από τους Οριστικούς Βεβαιωτικούς Καταλόγους ΄Υδρευσης Δήμου Μεγαλόπολης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο