Θέσεις /Παρατηρήσεις Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το ΕΣΔΑ

Μεγαλόπολη 12-06-2015

Συμμετοχή του Δήμου Μεγαλόπολης στη δημόσια διαβούλευση για το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ)

Η περιβαλλοντική επιβάρυνση που έχει δεχθεί το Λεκανοπέδιο της Μεγαλόπολης από τη ρύπανση λειτουργίας των Ορυχείων και των Λιγνιτικών Σταθμών, καθώς και η αδυναμία του να γίνει δέκτης επιπρόσθετου ρυπαντικού φορτίου, ήταν το πολύ σημαντικό θέμα που τέθηκε στο έκτακτο Δ.Σ. του Δήμου Μεγαλόπολης την Παρασκευή 12/06/2015.

Η αταλάντευτη και σαφής θέση του Δήμου με την οποία αρνείται οποιαδήποτε πρόθεση χωροθέτησης Χ.Δ.Β.Α. στον ευρύτερο χώρο του Λεκανοπεδίου, αποτυπώνεται στην ομόφωνη ψήφιση των “Θέσεων/Παρατηρήσεων Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης σχετικά με το ΕΣΔΑ”. Αναλυτικά οι θέσεις/παρατηρήσεις, έχουν ως εξής:

Θέσεις /Παρατηρήσεις Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης σχετικά με το ΕΣΔΑ.

1. Η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση πρέπει να αποτελεί τον πυρήνα της διαχείρισης των απορριμμάτων αλλά λόγω της ύφεσης, της οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης, της έλλειψης προσωπικού (επιστημονικά εξειδικευμένου ή μη), της απουσίας τεχνογνωσίας αλλά και πιθανών υστερήσεων στην υλικοτεχνική υποδομή, απαιτείται η υποστήριξη της κεντρικής διοίκησης με πρόβλεψη δημόσιων χρηματοδοτήσεων και εκπόνησης τεχνοοικονομικών μελετών.

2. Η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση δεν θα μπορούσε να μη χαιρετίσει αποφάσεις διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) με μεθόδους διαλογής στην πηγή. Είναι ο πιο ενδεδειγμένος και σύγχρονος τρόπος διαχείρισης. Η μόνη παρατήρηση επί του συγκεκριμένου θέματος έγκειται στην ανάγκη παροχής διευκρινήσεων όσον αφορά στον τρόπο εφαρμογής και υλοποίησης των συγκεκριμένων προγραμμάτων.

3. Επίσης επιβάλλεται ένα μεταβατικό διάστημα μελέτης και προσαρμογής των νέων δεδομένων (5 χρόνια) ούτως ώστε να δοθεί η δυνατότητα στους Δήμους να προβούν σε σωστό σχεδιασμό και ακολούθως σε επίτευξη στόχων. Μέσα σ’ αυτό το διάστημα δεν θεωρείται θεμιτή η υποβολή προστίμων, καθώς η υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης απορριμμάτων αποτελούσε πάντα χρονοβόρες και κοστοβόρες διαδικασίες.

4. Τέλος, η αναφορά για παραγωγή σημαντικών ποσοτήτων επικίνδυνων αποβλήτων (σελ. 93 παρ.3.7.2, ΙΙ, Α) στην περιοχή της Μεγαλόπολης είναι ανακριβής, όπως προκύπτει και από τις ετήσιες εκθέσεις της ΔΕΗ ΑΕ. Αμφισβητήσιμο είναι επίσης ότι υπάρχουν στην περιοχή της Μεγαλόπολης εξαντλημένα ορυχεία (σελ. 93 παρ.3.7.2, ΙΙ, Β). Άλλωστε χρέος και δέσμευση της ΔΕΗ ΑΕ είναι η αποκατάσταση αυτών των ορυχείων. Επιπροσθέτως, και λόγω των παραπάνω ασαφειών, θετικό θα ήταν η ΔΕΗ ΑΕ να ξεκαθαρίσει τις θέσεις, στοχεύσεις και μελλοντικούς σχεδιασμούς σχετικά με τους χώρους του λεκανοπεδίου.

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο