ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Σας προσκαλούμε όπως, την 29η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 7.00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Αποδοχή πίστωσης ποσού 179.273,21 € από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων του Υπουργείου Εσωτερικών (Κ.Α.Π.), ως πρώτη (Α΄) τακτική επιχορήγηση έτους 2014, μηνός Ιανουαρίου.

2. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής έργων του Δήμου αξίας μέχρι 5.869,41 € για το έτος 2014.

3. Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής εργασιών & μεταφορών (παροχή κάθε είδους υπηρεσιών) του Δήμου έτους 2014.

4. Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για εκποίηση και εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2014.

5. Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης κινητών πραγμάτων και ακινήτων του Δήμου για το έτος 2014.

6. Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου με συμβιβασμό για το έτος 2014.

7. Συγκρότηση Επιτροπής σφράγισης και εκτέλεσης των διοικητικών πράξεων των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και των επιχειρήσεων δικαιοδοσίας του Δήμου για το έτος 2014.

8.΄Εγκριση χορήγησης χρηματικού βοηθήματος στην κας DOBRE ELENA – ALIMA του CONSTANTIN για την αντιμετώπιση σοβαρών αναγκών.

9. ΄Εγκριση και ψήφιση της δαπάνης διοργάνωσης εκδηλώσεων Εορτασμού των Θεοφανείων στις Δημοτικές Ενότητες Φαλαισίας και Γόρτυνος, του Δήμου Μεγαλόπολης σε βάρος του Π/σμού οικ. έτους 2014.

10. Διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση τοπικής τιμητικής εκδήλωσης στη μνήμη των 212 Εκτελεσθέντων Πατριωτών στις ¨Βίγλες¨ Τ.Κ. Μαλλωτών Δήμου Μεγαλόπολης – ΄Εγκριση Προμηθειών Εκδήλωσης – Συγκρότηση Επιτροπής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής Προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ.

11. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) και του Δήμου Μεγαλόπολης για την υλοποίηση του έργου «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014».

12. ΄Εγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Επέκταση αποχετευτικού Τ.Δ. Μεγαλόπολης».

13. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού στη Δ.Κ. Μεγαλόπολης επί της οδού Αγ. Αθανασίου.

14. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού στη Δ.Κ. Μεγαλόπολης επί της οδού Αγ. Νικολάου 76.

15. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού στην Τ.Κ. Νεοχωρίου Λυκοσούρας.

16. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού στην Τ.Κ. Αναβρυτού, προς νεόχτιστο Πολιτιστικό Κέντρο.

17. ΄Εγκριση δαπάνης επέκτασης Δημοτικού Φωτισμού στην Τ.Κ. Κωτιλίου προς την Ι.Μ. ΣΙΝΑ.

18. Αποδοχή δωρεάν παραχωρούμενης έκτασης στην Τ.Κ. ΄Ισαρη για τη δημιουργία εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων.

19. Διαγραφή χρεών τελών ύδρευσης από τους Οριστικούς Βεβαιωτικούς Καταλόγους ΄Υδρευσης Τ.Κ. Καρίταινας Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνος Δήμου Μεγαλόπολης.

20. Διαγρφή χρεών τελών ύδρευσης από τους Οριστικούς Βεβαιωτικούς Καταλόγους ΄Υδρευσης Τ.Κ. Πετρίνας Δημοτικής Ενότητας Φαλαισίας Δήμου Μεγαλόπολης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο