Απασχόληση ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ στο Ν.Π.Δ.Δ. “Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη” Δήμου Μεγαλόπολης

Ο Δήμος Μεγαλόπολης και το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη», στα πλαίσια του «Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς, για 27.948 θέσεις πλήρους απασχόλησης» του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, στο πλαίσιο της Πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ανακοινώνει ότι απασχολεί και μία (1) Ψυχολόγο.

Βασικοί σκοποί είναι η προαγωγή της ψυχικής υγείας με υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης, ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και συμβουλευτικής σε πρωτογενές επίπεδο, καθώς και η καθοδήγηση και η παραπομπή σε εξειδικευμένους φορείς.

Η επαφή των δημοτών του Δήμου Μεγαλόπολης μπορεί να ξεκινήσει με ένα τηλεφώνημα στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη», και στο τηλέφωνο 2791022752, όπου μπορεί με εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα να εκδηλωθεί ενδιαφέρον για επικοινωνία με την Ψυχολόγο Δρ. Σοφία Κονδύλη.

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

Μαρκολέφας Ιωάννης

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο