ΠΡΟΣΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ “ΑΡΚΑΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ” ΑΠΟ ΤΗΝ “ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ”

Η Α.Σ ¨Θερμοκοιτίδα Απασχόλησης’ στο πλαίσιο της πράξης ‘Αρκαδικό Δίκτυο για τη Κοινωνική Συνοχή’ του προγράμματος ΤΟΠΕΚΟ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που κατοικούν στους Δήμους Γορτυνίας ,Μεγαλόπολης και Τρίπολης και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη: α) είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας. β) είναι κάτοικοι των Δήμων Γορτυνίας, Μεγαλόπολης και Τρίπολης και γ) ανήκουν σε μια από τις παρακάτω Κατηγορίες Ευάλωτων Ομάδων: – Μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα – Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενα από φτώχεια – Αρχηγοί μονογονεικών οικογενειών Στο πλαίσιο της πράξης ‘Αρκαδικό Δίκτυο για τη Κοινωνική Συνοχή’ του προγράμματος ΤΟΠΕΚΟ θα πραγματοποιηθούν επιδοτούμενα σεμινάρια ελάχιστης διάρκειας 130 ωρών για 90 ωφελούμενους. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων και τα σχετικά με την εκδήλωση ενδιαφέροντος έντυπα (οδηγός, ερωτηματολόγιο, ανακοινώσεις) στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.thermokitida.gr/, καθώς και στα παρακάτω γραφεία: Εταιρεία Ανάπτυξης Πελοποννήσου «Αγαπήνωρ» 25ης Μαρτίου 14, 22100 Τρίπολη, Τηλ: 2710230233 Δήμος Γορτυνίας – Δημητσάνα , Τηλ : 2795360511 Δήμος Μεγαλόπολης – Παπαναστασίου 30,22200 Μεγαλόπολη, Τηλ : 2791360315 Δήμος Τρίπολης – Αταλάντης 45 & Λαγοπάτη, 22100 Τρίπολη , Τηλ: 2713610434 Όσοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Πράξη μπορούν, αυτοπροσώπως ή μέσω άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου να προσέρχονται στις ανωτέρω διευθύνσεις και να καταθέτουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έως την Παρασκευή 15/02/2013, και ώρες 09:00-15:00. Εταιρεία Ανάπτυξης Πελοποννήσου ‘Αγαπήνωρ’ Μεγρέμης Νικόλαος 25ης Μαρτίου 14 22100 Τρίπολη Τηλ:2710 230233 Φαξ:2710 230236

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο