ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 19 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Η AΡΩΓΗ ΑΜΚΕ απόλυτα συνεπής στις δεσμεύσεις της να χρησιμοποιήσει κάθε διαθέσιμο εργαλείο για την καταπολέμηση της ανεργίας, ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Δεκαεννέα (19) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στον τομέα του Πολιτισμού (ΚΟΧ.Π. 1.1002/1/2013) στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθούν για επτά μήνες (7) ο εξής αριθμός ατόμων, Πέντε (5) Ημερήσιοι Φύλακες, Δυο (2) Νυχτοφύλακες, Δυο (2) Καθαριστές, (8) Εργατοτεχνίτες/ Εργάτες, Ένας (1) Μουσειολόγος / Μουσειοπαιδαγωγός, Ένας (1) Εργατοτεχνίτης στην ΛΘ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και στο Αρχαιολογικό Ινστιτούτο Πελοποννησιακών Σπουδών. Η ανακοίνωση της ΚΟΧ.Π. 1.1002/1/ 2013 θα υπάρχει αναρτημένη: – στην ιστοσελίδα (www.arogiamke.gr) και στα γραφεία του Δικαιούχου. – σε όλα τα δημοτικά καταστήματα του δήμου όπου υλοποιείται το πρόγραμμα – σε όλα τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ της περιφερειακής ενότητας στην οποία υλοποιείται το πρόγραμμα – στα γραφεία της εφορείας Αρχαιοτήτων – στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Πολιτισμού & Τουρισμού (http://ep.culture.gr). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από 1/02/2013 και τελειώνει στις 10/02/2013 (καταληκτική ημερομηνία).

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο