ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 5η Μαΐου 2015

Σας παρακαλούμε όπως την του μηνός Μαΐου, του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00 προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση δαπανών του Δήμου για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.
 2. Έγκριση απολογισμών –ισολογισμών του κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης Γ. Δ. Πετρόπουλου Δήμου Μεγαλόπολης, ετών 2009-2014.
 3. Έγκριση απολογισμών –ισολογισμών του κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης Χιλδεγαρδ χας Λ. Ζέρβα Δήμου Μεγαλόπολης, ετών 2000-2014.
 4. Ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2015 του κληροδοτήματος Γ. Δ. Πετρόπουλου Δήμου Μεγαλόπολης.
 5. Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2015 του κληροδοτήματος Χιλδεγαρδ χας Λ. Ζέρβα Δήμου Μεγαλόπολης.
 6. Ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2015 του κληροδοτήματος Γ. Λαδά Δήμου Μεγαλόπολης.
 7. Ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2015 του κληροδοτήματος Γ. Γιωτόπουλου Δήμου Μεγαλόπολης.
 8. Ψήφιση του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικ. έτους 2015 του κληροδοτήματος Άγγελου Βλάχου.
 9. Ορισμός δικαστικού επιμελητή – ψήφιση πίστωσης για κατ’ επείγουσα επίδοση εξωδίκου όχλησης στους ενοικιαστές ακινήτου του κληροδοτήματος Γ. Δ. Πετρόπουλου.
 10. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την παράστασή του ως εκπρόσωπος του Δήμου, ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης, κατά τη συζήτηης της ανακοπής του Δήμου μας κατά της 2249/09-11-2009 ταμειακής βεβαίωσης της Δ. Ο. Υ . Μεγαλόπολης.
 11. Ψήφιση πίστωσης 7.198,86 € για την εξόφληση της οφειλής του έργου : Συντήρηση δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Μεγαλόπολης.
 12. Ψήφιση πίστωσης 7.199,19 € για την εξόφληση της οφειλής του έργου : Συντήρηση υδροσυλλογών Τ.Κ. Καστανοχωρίου.
 13. Ψήφιση πίστωσης 7.199,93 € για την εξόφληση της οφειλής του έργου : Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Γέφυρας.
 14. Ψήφιση πίστωσης ποσού 8.825,25 € για την εκτέλεση της εργασίας: Καθαρισμός αρδευτικών αυλάκων Δ. Ε. Μεγαλόπολης.
 15. Ψήφιση πίστωσης ποσού 8.290,69 € για την εκτέλεση της εργασίας: Καθαρισμός αρδευτικών αυλάκων Δ. Ε. Φαλαισίας.
 16. Ψήφιση πίστωσης ποσού 123.713,03 € για την εξόφληση του 2ου λογαριασμού και πιστοποίησης εργασιών του έργου: «Εργασίες βελτίωσης και κατασκευή ηλεκτροφωτισμού της εισόδου Δήμου Μεγαλόπολης επί της Εθνικής Οδού Τρίπολης – Μεγαλόπολης».
 17. Ψήφιση πίστωσης ποσού 6.751,10 € για την καταβολή της δαπάνης εκτέλεσης του κατεπείγοντος έργου: Άρση επικινδυνότητας και αντιστήριξη πρανών κεντρικής δημοτικής οδού στην Τ. Κ. Βάστα.
 18. Ψήφιση πίστωσης 1.466,16 € για την καταβολή της δαπάνης αμοιβής δικηγόρων.
 19. Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού, έτους 2015, Δήμου Μεγαλόπολης.

Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής.

Μεγαλόπολη 30-04-2015

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

Διονύσιος Παπαδόπουλος

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο