Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στις 22 – 05 – 2015

Σας παρακαλούμε όπως την 22α του μηνός Μαΐου, του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12:00 προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Έλεγχος οικονομικής διαχείρισης για τον μήνα Απρίλιο του έτους 2015

2. Τρόπος εκτέλεσης του έργου: Συντήρηση δημοτικών δρόμων Τ. Κ. Καράτουλα.

3. Τρόπος εκτέλεσης του έργου: Διαμόρφωση χώρου Νεκροταφείου οικ. Καμποχωρίου Τ. Κ. Καμάρας της Δ. Ε. Φαλαισίας – Ανάκληση της με αριθμ. 149/2015 απόφασης της Ο. Ε.

4. Τρόπος εκτέλεσης του έργου: Συντήρηση στέγης του κυλικείου στην Δραμπάλα οικ. Γούπατα, Τ. Κ. Ακόβου – Ανάκληση της με αριθμ. 165/2015 απόφασης της Ο. Ε.

5. Αποδοχή γνωμοδότησης της δικηγόρου κ. Παπαγεωργάκη Παναγιώτας , σχετικά με την άσκηση έφεσης κατά της με αριθμ.29/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Μεγαλόπολης.

6. Έγκριση δαπάνης επέκτασης δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας για την εξυπηρέτηση δημοτικού φωτισμού, με τοποθέτηση στύλων με φωτιστικά σώματα, στην Δ. Κ. Μεγαλόπολης, επί της οδού Πλάτωνος 42, πλησίον οικίας Ανδρουτσόπουλου Ανδρέα.

7. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων δημοπράτησης της προμήθειας ειδών τροφίμων για την κάλυψη των αναγκών των Νομικών Προσώπων : 1)Την Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση και 2)Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ.

8. Ψήφιση πίστωσης 354,24 € για την αμοιβή της δικηγόρου κ. Γιαννακούρα Ιωάννας για Παράσταση και υπόμνημα στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρίπολης για προσφυγή κατά της αριθμ.16522/2011 απόφασης.

9. Ψήφιση πίστωσης 354,24 € για την αμοιβή της δικηγόρου κ. Γιαννακούρα Ιωάννας για Παράσταση και υπόμνημα στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Τρίπολης για προσφυγή κατά της αριθμ.16742/2011 απόφασης.

10. Ψήφιση πίστωσης 6.083,70 € για την αμοιβή του δικηγόρου κ. Κολλιόπουλου Παναγιώτη για Παράσταση στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης και κατάθεση υπομνήματος.

11. Ψήφιση πίστωσης 10.807,39 € για την αμοιβή του δικηγόρου κ. Κολλιόπουλου Παναγιώτη για Παράσταση και υπόμνημα στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης και σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος.

12. Ψήφιση πίστωσης 826,56 € για την αμοιβή του δικηγόρου κ. Κολλιόπουλου Παναγιώτη για Παράσταση και υπόμνημα στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης και σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος.

13. Ψήφιση πίστωσης 30.000,00 € για την καταβολή της δαπάνης στον κ. Ηλιόπουλο Νικόλαο σε εφαρμογή της με αριθμ. 46/2015 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης.

14. Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για την παράστασή του ως εκπρόσωπος του Δήμου στην προσφυγή της «Π. ΜΠΑΡΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ» κατά της 12464/09-07-2012 απόφασης σφράγισης.

15. Ορισμός συμβολαιογράφου για τον υπολογισμό αντικειμενικών αξιών ακινήτων του Δήμου.

16. Κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού, έτους 2015, Δήμου Μεγαλόπολης

Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής.

Μεγαλόπολη 18-05-2015

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

Διονύσιος Παπαδόπουλος

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο