Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου στις 08-02-2017

Μεγαλόπολη 03 – 02 – 2017

Αριθμ. Πρωτ.: 1358

Σας προσκαλούμε όπως, την του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση εκδήλωσης «Καρναβάλι Μεγαλόπολης 2017» – Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών & Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ. 11β & παρ. 11δ του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α΄).

2. Διάθεση πίστωσης για τη διοργάνωση τοπικής τιμητικής εκδήλωσης στη μνήμη των 212 Εκτελεσθέντων Πατριωτών στη θέση ¨Βίγλες¨ Τ.Κ. Μαλλωτών Δήμου Μεγαλόπολης – Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών & Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών (άρθρο 221 παρ. 11β & παρ. 11δ του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α΄).

3. Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμήθειας, για την παρακολούθηση της Σύμβασης και την παραλαβή της προμήθειας ¨Διακοσμητικού Φωτισμού¨ για τον αποκριάτικο διάκοσμο του Δήμου (άρθρο 221 παρ. 11β του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α΄).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΙΝΗΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο