Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεγαλόπολης στις 31-01-2018

Σας προσκαλούμε όπως, την 31η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2018, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 17:30 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών της υπηρεσίας «Ετήσια συνδρομή του Δήμου Μεγαλόπολης σε συνδρομητική ηλεκτρονική πλατφόρμα εξ΄ αποστάσεως υποστήριξης ΔήμοςΝΕΤ, για το έτος 2017».

2. Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών της υπηρεσίας «Τήρηση Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου – Κατάρτιση Ισολογισμών – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Δήμου Μεγαλόπολης οικονομικού έτους 2017».

3. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών της υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου».

4. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών της υπηρεσίας «Συντήρηση των λοιπών μηχανημάτων πρασίνου του Δήμου Μεγαλόπολης».

5. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών της υπηρεσίας «Επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων Δ.Ε. Φαλαισίας του Δήμου Μεγαλόπολης».

6. ΄Εγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών στο πλαίσιο της διοργάνωσης της υπηρεσίας με τίτλο «Εορτασμός Χριστουγέννων έτους 2017».

7. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Επέκταση αποχετευτικού Τ.Δ. Μεγαλόπολης».

8. Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Εσωτερικών για την ένταξη της πόλης της Μεγαλόπολης στο Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 

Γεώργιος Μαρκολιάς

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο