Ημερίδα Ενημέρωσης για το νέο Πρόγραμμα Erasmus+

ΘΕΜΑ: «Ημερίδα Ενημέρωσης για το νέο Πρόγραμμα Erasmus+». Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου και η Περιφέρεια Πελοποννήσου σε συνεργασία με το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, διοργανώνουν ημερίδα ενημέρωσης για το νέο πρόγραμμα Erasmus+ τη Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014 και ώρα 16:00 στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρίπολης. Το Erasmus+, με προϋπολογισμό 14.7 δισεκατομμυρίων για το 2014-2020, στοχεύει να αναπτύξει συνέργειες ανάμεσα σε διάφορους τομείς της εκπαίδευσης καθώς και τον κόσμο της εργασίας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα δοθεί ενημέρωση για τις ευκαιρίες που προσφέρει το πρόγραμμα Erasmus+ σε επιχειρήσεις και λοιπούς οργανισμούς απασχόλησης καθώς επίσης σε εκπαιδευτικούς σχολεία και άλλους οργανισμούς. Η συνάντηση θα έχει χαρακτήρα ενημέρωσης, αλλά και δημιουργίας ενός κλίματος ανταλλαγής απόψεων και συνεργασίας με σκοπό την αποτελεσματικότερη διάδοση του Προγράμματος ERASMUS+ . Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό για την περίοδο 2014-2020. Αντικαθιστά πολλά υφιστάμενα προγράμματα της ΕΕ που καλύπτουν όλους τους τομείς της εκπαίδευσης: το πρόγραμμα διά βίου μάθησης – Erasmus (ανώτατη εκπαίδευση), Leonardo da Vinci (επαγγελματική εκπαίδευση), Comenius (σχολική εκπαίδευση), Grundtvig (εκπαίδευση ενηλίκων), «Νεολαία σε δράση» και πέντε διεθνή προγράμματα (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink και το πρόγραμμα συνεργασίας με βιομηχανικές χώρες). Για πρώτη φορά, το Erasmus+ θα προσφέρει επίσης στήριξη της ΕΕ για τον αθλητισμό, ιδίως σε τοπικό επίπεδο. Το Erasmus+ είναι ανοιχτό για φοιτητές, διδάσκοντες, μαθητευόμενους, εθελοντές, διοργανωτές δραστηριοτήτων για νέους και άτομα που εργάζονται σε «φυτώρια» του αθλητισμού. Επιπλέον, θα παρέχει χρηματοδότηση για εταιρικές σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οργανώσεων νέων, επιχειρήσεων, τοπικών και περιφερειακών αρχών και ΜΚΟ, καθώς και υποστήριξη για μεταρρυθμίσεις στα κράτη μέλη, για τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης και για την προώθηση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της απασχολησιμότητας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ηλεκτρονική εγγραφή μέχρι την Τετάρτη 5 Μαρτίου 2014 στην ιστοσελίδα https://docs.google.com/forms/d/1xNmHtF0GWQtdL7UwWfnNQushLVM4g7cd0CgHudBAg4g/viewform. Επισυνάπτεται το πρόγραμμα της ημερίδας. Ο Περιφερειακός Διευθυντής Π. & Δ. Εκπαίδευσης Πελοποννήσου Πέτρος Δ. Μισθός

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο