Δημοσίευση απολογιστικών στοιχείων εσόδων-εξόδων Α’ τριμήνου έτους 2022

Διαβάστε την απόφαση έγκρισης (ΑΔΑ:ΨΝΩ3ΩΛ8-Ο4Ω) με τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων-εξόδων Α΄ τριμήνου έτους 2022.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
Share on print
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο