ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 3 ΑΤΟΜΩΝ (ΕΡΓΑΤΩΝ) ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (ΑΗΣ Α’)

Η ΔΕΗ Μεγαλόπολης (ΔΕΘ/ΑΗΣ ΜΕΓ. Α’) ανακοίνωσε την πρόσληψη 3 εκτάκτων ημερομισθιων ανειδίκευτων εργατών, με σύμβαση ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις να υποβάλλουν έως 21-03-2014 και ώρα 14.00 στην Γραμματεία του κλάδου ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α’, την ειδική έντυπη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση.

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο