ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ

Σας προσκαλούμε όπως, την 19η του μήνα Μαρτίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 7.00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης, σε τακτική συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμα: 1. ΄Εγκριση του Απολογισμού και του Ισολογισμού και των Αποτελεσμάτων Χρήσεως οικ. έτους 2008 πρώην Δήμου Μεγαλόπολης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο