Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής, Πέμπτη 28/4/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      

       ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                   Αριθμ. Πρωτ.: 4548

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

Σας παρακαλούμε όπως την 28η του μηνός Απριλίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. προσέλθετε στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου «ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ» σε Έκτακτη Συνεδρίαση, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν από την Οικονομική Επιτροπή αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

  1. Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 2.544,60 € στον Κ.Α.Ε. 00-6442 με τίτλο: «Διοργάνωση συναντήσεων ενημέρωσης Πολιτικής Προστασίας – Διήμερο εργαστήριο για τις δασικές πυρκαγιές στις 07&08-05-2022 στο Δήμο Μεγαλόπολης» του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.

Κρίνεται κατεπείγουσα η συζήτηση του ανωτέρω θέματος διότι η σχετική ενημέρωση είναι προγραμματισμένη για τις 7&8/05-2022.

Παρακαλείστε όπως σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε εγκαίρως το αναπληρωματικό σας μέλος.

Ο φάκελος με τα θέματα θα βρίσκεται στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής.

 Μεγαλόπολη 28 – 04 – 2022

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο