Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου, 26/11/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                        Μεγαλόπολη 22 – 11 – 2021

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                            Αριθμ. Πρωτ.: 13831

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

1. Tον κ. Αθανάσιο Χριστογιαννόπουλο Δήμαρχο Μεγαλόπολης
2. Τους Δημοτικούς ΣυμβούλουςΔήμου Μεγαλόπολης.
3. Τον Πρόεδρο Κοινότητας Μεγαλόπολης
4. Τους κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων

Σας προσκαλούμε όπως, την 26η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ., προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση η οποία θα γίνει δια ζώσης (κεκλεισμένων των θυρών), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις, για τα παρακάτω θέματα:

1. Κατανομή πίστωσης ποσού 187.473,90€ από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών ως δέκατη τακτική επιχορήγηση έτους 2021 (Ι΄ Κατανομή) προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.

2. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. 70-6278.001 των εξόδων με τίτλο «ΦΥΛΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ COVID 19».

3. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. 20-6691.001 των εξόδων με τίτλο «Προμήθεια διακοσμητικού φωτισμού».

4. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για τη δημιουργία νέου Κ.Α./«Διοργάνωση Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Πυγμαχίας».

5. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη διοργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης ¨Πανελληνίου Πρωταθλήματος Πυγμαχίας¨ στο κλειστό Στάδιο Μεγαλόπολης.

6. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. 20-6691.001 των εξόδων με τίτλο «Δαπάνες για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2021».

7. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη διοργάνωση εκδηλώσεων και την καταβολή των δαπανών κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων 2021.

8. Περί έγκρισης ή μη της αριθμ. 1/2021 Απόφασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δήμου Μεγαλόπολης, αναφορικά με τη συμβιβαστική επίλυση διαφορών ή μη, α) κατόπιν της από 20-07-2018 υποβληθείσας Προσφυγής & Αιτήματος Συμβιβασμού του Θ… Ζ… του Ι…, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τριπόλεως, σε εφαρμογή της αριθμ. 214/2021 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρίπολης, και β) της από 08-09-2021 υποβληθείσας Προσφυγής του Κ…Β… του Δ…, ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τριπόλεως, με αριθμ. πρωτ. 10883/27-09-2021 στο Δήμο.

9. Επιβολή τέλους καθαριότητας και φωτισμού για το οικ. έτος 2022.

10. Επιβολή του Φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (στεγασμένων ή μη) για το οικ. έτος 2022.

11. Επιβολή τελών ύδρευσης –αποχέτευσης και τελών σύνδεσης δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, αντικατάστασης & επισκευής παροχών του Δήμου Μεγαλόπολης για το οικ. έτος 2022.

12. Καθορισμός συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας του Δήμου Μεγαλόπολης για το έτος 2022.

13. Λήψη απόφασης περί καθορισμού τιμής ακινήτων εκτός σχεδίου πόλης Μεγαλόπολης και εκτός των οικισμών του Δήμου Μεγαλόπολης έτους 2022.

14. Καθορισμός τιμών για τον υπολογισμό της αξίας ακινήτων των Επιχειρήσεων της ΔΕΗ Α.Ε & της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε για τον υπολογισμό Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για τους στεγασμένους και μη στεγασμένους χώρους, για το έτος 2022.

15. Επιβολή τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων Δήμου Μεγαλόπολης για το οικ. έτος 2022.

16. Επιβολή τέλους παραχώρησης χώρου εμποροπανηγύρεων Αγ. Κων/νου και Ελένης και Αγ. Θεοδώρας Κοινότητας Βάστα .για το οικ. έτος 2022.

17. Επιβολή τέλους χρήσης Λαϊκής Αγοράς Μεγαλόπολης για το οικ. έτος 2022.

         Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Θεμιστοκλής Σακελλαριάδης

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο