Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου, 23/11/2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                              Μεγαλόπολη 22 – 11 – 2021

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ                                                  Αριθμ. Πρωτ.: 13830

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

ΠΡΟΣ

1. Tον κ. Αθανάσιο Χριστογιαννόπουλο Δήμαρχο Μεγαλόπολης
2. Τους Δημοτικούς ΣυμβούλουςΔήμου Μεγαλόπολης.
3. Τον Πρόεδρο Κοινότητας Μεγαλόπολης
4. Τους κ.κ. Προέδρους Κοινοτήτων

Σας προσκαλούμε όπως, την 23η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2021, ημέρα της εβδομάδας  Τρίτη  και ώρα  15:00 μ.μ., προσέλθετε  σε έκτακτη συνεδρίαση  η οποία θα γίνει δια  περιφοράς προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις, για τα παρακάτω θέματα:

  1. Αναμόρφωση του Π/σμού οικ. έτους 2021 για τη δημιουργία νέου Κ.Α. 00-6443.006 των εξόδων με τίτλο «Εορτασμός Εθνικής Αντίστασης».
  2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη διοργάνωση εκδήλωσης κατά τον εορτασμό της επετείου της Εθνικής Αντίστασης στη Δ.Κ. Μεγαλόπολης στις 28/11/2021.
  3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη διοργάνωση εκδήλωσης κατά τον εορτασμό του Πολιούχου Μεγαλόπολης Αγίου Νικολάου στις 6/12/2021.

Κρίνεται κατεπείγουσα η συζήτηση των θεμάτων σε έκτακτη συνεδρίαση και η λήψη σχετικών αποφάσεων, λόγω του κατεπείγοντος, για την άμεση προώθησή τους και την οικονομική τακτοποίησή τους, μετά την ολοκλήρωση των μελετών.

           Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Θεμιστοκλής Σακελλαριάδης

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο