Υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (ΔΠΚ) και δηλώσεων οικονομικών συμφερόντων (ΔΟΣ) έτους 2016 (φορολογικό έτος 2015)

Ανακοίνωση

Στα πλαίσια της εφαρμογής των διατάξεων του ν. 3213/2003 και του άρθρου 229 του ν. 4281/2014, παρακαλούνται οι υπόχρεοι όπως προβούν στην υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Δ.Π.Κ.) & δήλωσης οικονομικών συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) εντός της προθεσμίας 90 ημερών, αρχή γενομένης την 15η Οκτωβρίου 2016 έως και την 15η Ιανουαρίου 2017.

(Η ημερομηνία υποβολής μετατέθηκε κατά 15 ημέρες σύμφωνα με την πρόσφατη ψήφιση του νομοσχεδίου με τίτλο: “Επείγουσες ρυθμίσεις των Υπουργείων Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις”).

Η υποβολή των ανωτέρω δηλώσεων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος «ΠΟΘΕΝ», (www.pothen.gr), κάνοντας χρήση των προσωπικών κωδικών τους TAXISnet.

 

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print

Τελευταία Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο