Σύμβαση Μίσθωσης Έργου

Σύμβασης μίσθωσης έργου ενός ατόμου (1) ατόμου για την κάλυψη μιας θέσης ιατρού με την ειδικότητα παιδιάτρου , με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου :« Παρακολούθηση των παιδιών που φοιτούν στη δομή: Παιδικός Σταθμός.»

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο