Σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών στον Δήμο Μεγαλόπολης

Δήμος Μεγαλόπολης                                                                                                                Μεγαλόπολη, 14.01.2020

 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 Κατόπιν της δημοσίευσης του Ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204/τ. Α’) και ειδικότερα του άρθρου 51 αυτού, ανακοινώνεται ότι:

 

 

  1. Οι οφειλέτες του τέλους 2% επί των ακαθάριστων εσόδων του εδ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 339/1976, που δεν έχουν καταβάλει τις σχετικές οφειλές τους, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, έως τις 30.04.2020, στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου, για την τμηματική καταβολή τους, χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων, προσαυξήσεων ή άλλου είδους επιβαρύνσεων.
  2. Οι υπόχρεοι υποβολής δήλωσης, για τον καθορισμό της επιφανείας ή και της χρήσης ακινήτου, προκειμένου για τον υπολογισμό φόρων, τελών και εισφορών προς τον Δήμο, μπορούν να υποβάλλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία, μέχρι τις 31.03.2020, (εφόσον στην αρχική δήλωσή τους, τα στοιχεία ήταν λανθασμένα), χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές από τα στοιχεία που θα αναφέρονται στην παραπάνω δήλωση, υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από τις 01.01.2020.

 

 Περισσότερες πληροφορίες στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2791360210

 

Ο Αντιδήμαρχος

Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

 

Δημήτριος Σιέμπος

Facebook
Twitter
Pinterest
Email
Print
Μετάβαση στο περιεχόμενο